Diskusia k uvedeniu knihy Mateja Hájeka

Pozývame vás na tématický večer v súvislosti s uvedením novej knihy Mateja Hájka "Imaginace v pojetí C.S. Lewise a O. Barfielda". Ide o knižné vydanie dizertačnej práce, ktorá skúma filozofické a teologické pozadie tvorby známeho kresťanského spisovateľa C. S. Lewisa a jeho celoživotného priateľa O. Barfielda. Večer bude venovaný najmä úlohe krásy, imaginácie a tvorivosti ako dôležitých ciest v našom hľadaní pravdy. Moderuje Juraj Kušnierik. 24. apríla o 19.00 v Artfore na Kozej 20 v Bratislave. Viac na https://goo.gl/Mg2fdi