Naboso s Monikou Vrzgulovou

Človek nemá tvár. O konfrontácií so zlom.

Tento krát sme sa v Naboso diskusii rozprávali o (ne)prizerajúcich sa a (ne)zasahujúcich ľuďoch, ktorí boli konfrontovaní so zlom počas holokaustu. O nemých ľuďoch, o tých, čo sa ticho prizerali a tých, ktorým zobrali tvár. Prečo sa len pozerali a nezasiahli? Mali na výber? Prečo naopak iní ľudia sa k niečomu odvážnemu podujali? Aké sú výzvy pre nás dnes, v ktorých často krát mlčíme, prizeráme sa a možno by sme sa mohli ozvať a niečo s tým urobiť?
Rozprávali sme sa s Monikou Vrzgulovou, riaditeľkou Dokumentačného Strediska Holokaustu.