Biblia a ťažké otázky dneška (Pavel Hošek)

V poslednom čase čelíme mnohým otázkam, ktoré sú predmetom vášnivého a často aj kontraverzného diskurzu ako v cirkvi, tak aj v širšej spoločnosti. Príkladov je veľa: postavenie žien v spoločnosti, ochrana života, homosexualita, či súčasne aktuálna utečenecká kríza.

Zástancovia úplne opačných názorov často obhajujú svoje postoje v mene tých pravých kresťanských hodnôt, nechýba citovanie Biblie. 

Ako hľadať biblické odpovede na ťažké otázky? Seminár Pavla Hošeka nedáva odpovede na konkrétne príklady aktuálnych tém. S Pavlom si kladieme skôr otázky hlbšej metodológie: Ako má dnes čítať Bibliu človek, ktorý nerezignoval na vieru, že Biblia môže ponúknuť odpovede aj na komplikované výzvy dneška?

Audio nahrávky

  1. Proč Bible (43:15 min.)
  2. Jak s Biblí (1:11 hod.)
  3. Co tedy říká Bible o… (1:22 hod.)
  4. Diskusia (30:38 min.)