Nahrávky

MP3 nahrávky z letných pobytov D3

 

2012 - Poslanie

Zamestnanie, povolanie, poslanie - Dušan Jaura (17:28 min.)

Povolanie a znamenie života - Jozef Sýkora (25:30 min.)

Povolanie a naše srdce - Jozef Sýkora (28:39 min.)

Poslanie a komunita - Marek Roháček a Machajdíkovci (51:42 min.)

Večerný program - Diskusia o poslaní D3 (1:17:43 min.)

Večerný program - Diskusia o generácií Y (1:13:07 min.)

2011

Páchanie dobra - Marek Roháček (21:48 min.)

Dobro v komunite - Dušan Jaura (23:51 min.)

Dobro v komunite - reflexia - Andrzej Horyza (10:30 min.)

Realita a nádej - Daniel Pastirčák (27:13 min.)

Večerný program - Vystavilovci o dobrovolníctve v školstve (18:05 min.)

Večerný program - Debata o dobrovoľníctve 1 (23:10 min.)

Večerný program - Debata o dobrovoľníctve 2 (18:18 min.)

2010

Dobro a zlo - Daniel Pastirčák (24:20 min.)

Duch a zlo - Daniel Pastirčák (22:21 min.)

Zlo, ktoré je na nás páchané - Jozef Sýkora (28:43 min.)

Zlo, ktoré páchame - Jozef Sýkora (24:35 min.)

2009

Očakávanie a sen - Jozef Sýkora (25:00 min.)

Očakávanie a ortieľ - Daniel Pastričák (32:20 min.)

Očakávanie v partnerstve - Jozef Sýkora (27:10 min.)

Očakávanie a deti - Daniel Pastričák (32:39 min.)

2007

Ja a nie ja - Daniel Pastričák (16:28 min.)

Medzi láskou a slobodou - Daniel Pastričák (21:54 min.)

Naše deti na ceste k samostatnosti - Daniel Pastričák (24:05 min.)

Komunita a individualita - Daniel Pastričák (26:43 min.)