Skupiny M3

SKUPINY M3

Účastníci seminára o mentoringu v novembri 2008 prejavili záujem systematickejšie hovoriť o výzvach, s ktorými sa stretávajú pri rozvíjaní svojich osobných vzťahov v práci, v tímovej zostave a v komunite, kde pôsobia. Myšlienka sa ujala a žije v podobe dvoch paralelných skupín M3 (M ako mentoring), ktoré sa odvtedy pravidelne stretávajú a vstupujú do tretej desiatky stretnutí.

Pre orientáciu naznačíme niektoré z tém a aplikačných metód, preberaných počas diskusií v jednej či druhej M3 zostave:

 • Ako čítať svoj vlastný príbeh?
 • Mentoringová konštelácia (Stanley & Clinton).
 • Ako sa absencia mentoringovej konštelácie odrazí vo vzťahoch?
 • Mentoringový proces - jeho pravidlá, dynamika...
 • Ako sa stretnú - správny mentor a správny mentee.
 • Mentoring na báze kontraktu (formálny) a neformálny mentoring.
 • Zmena a transformácia - aký je medzi nimi rozdiel?
 • Rovesnícky/kolegiálny mentoring (Peer mentoring).
 • Kto môže byť dobrý mentor?
 • Ako byť pripraveným uchádzačom o mentoring (t.j. mentee).
 • Ako môže byť mentoring obohatením pre mentora a v čom pre menteeho?
 • Služobné vodcovstvo (Servant leadership), R.K. Greenleaf.
 • “Tichí v zemi“ -vplyv nenápadných osobností na svoje vzťahové prostredie.
 • Bálintovská skupina -zážitková ochutnávka a náhľad na zamotané vzťahy.
 • Je možné zostať čistý? Nepodľahnúť korupcii, manipulácii, tendenčnosti, jalovej administrácii, moci, populizmu, nepodliezať latku, zostať verný vlastným hodnotám, nestratiť dušu a tvár, zostať slobodný?
 • Ako sa vyhnúť stereotypom v životných rolách, napr. počas materskej dovolenky.
 • Rodina kontra práca – ako na to, aby to nebolo kontra.
 • Príbehové štúdie. V rámci skupiny reflektujeme aktuálne situácie života, spojené so vzťahmi, rastom a zodpovednosťou voči svojmu okoliu. Ako si udržať integritu a celistvosť hodnôt v životnom behu?