Človek Bohu radcom - seminár s Davidom Beňom

Kedy sa máme Bohu vzoprieť a kedy sa mu máme poddať? Ako rozoznať, keď po nás Boh chce poslušné mlčanie a kedy otvorený dialóg? Ako nájsť odvahu a silu k obidvoma cestám?

Ako sa k týmto aktuálnym otázkam vzťahuje starý príbeh Abraháma? Kde on vedel, v čom Bohu oponovať a v čom sa podriadiť? A ako interpretuje jeho nehorázny čin židovská a kresťanská tradícia? Prijmite pozvanie k rozhovoru o tom, ako sme my volaní, aby sme hľadali svoj postoj v našich aktuálnych osobných a spoločenských výzvach.

Tému predstaví a diskusiu povedie David Beňa, učiteľ na Evanjelikálnom teologickom seminári v Prahe a nevšedný rečník, s odvahou hľadať pravdu na nečakaných miestach naprieč náboženskými tradíciami. Jeho vášňou je židovská interpretácia Biblie a spirituality a jej súvis s kresťanským pohľadom na skutočnosť.

 

Program uvádza Josef Sýkora

Miesto:  Liptovská 10, Bratislava,  www.nikar.sk
Dátum:  Sobota 12. 4. 2014 od 9:00-15:00 (občerstvenie a pizza na obed sú zaistené)

Prihlášky:
Chceme Váš poprosiť, aby ste sa prihlásili Julke Roháčkovej na jej emailovú adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (mob: 0908 144 815), aby sme podľa počtu záujemcov zabezpečili miestnosť a občerstvenie.

“Religionistika a teologie náboženství mohou křesťanům pomoci nově uvidět svět očima víry, ale také svou víru očima světa.”