Škandál partikularity (Pavel Hošek)

Prednáška: Pavel Hošek - Škandál partikularity

V piatok 27.10.2010 nás na pôde Bilingválneho gymnázia C.S.Lewisa svojou prítomnosťou poctil náš kamarát doc. Pavel Hošek Th.D., ktorý rozprával na tému "Škandál partikularity - Je Kristus jediná cesta k Bohu?".

 

 1. Privítanie a úvod (06:21 min.)
 2. Otázky na zodpovedanie (03:29 min.)
 3. Čo je to škandál partikularity + model presýpacích hodín (14:48 min.)
 4. Ako komunikovat zvnútra - von (06:26 min.)
 5. Exkluzivizmus - Christ against culture - Noemova archa (08:28 min.)
 6. Inkluzivizmus - Christ above culture - Pódium (00:47 min.)
 7. Pluralizmus - Christ of culture - Kozmický slon (06:39 min.)
 8. Zrozumiteľnosť kresťanstva (02:39 min.)
 9. Spása nekresťanov a K. Barth (01:45 min.)
 10. Rozvitie dopadu modelov a ich aplikácia cirkvou (10:48 min.)
 11. Analýza a kritika modelov (17:57 min.)
 12. Tri prstene - Christ transforming culture (08:35 min.)
 13. Záver (01:02 min.)